06 - 24 39 85 33 eric@train2coach.nl

Bewustwordingssessie

 

Bewustwordingssessie

  Waarom doen mensen niet dat stapje extra en mislukken veranderprojecten?

Waarom zijn bedrijfstrainingen niet effectief?

Welke resultaten willen we veranderen?

Gedragsverandering in Nederlandse organisaties krijgt nog weinig aandacht. Terwijl de gedragsveranderingstheorie al lang bekend is en toegepast op mens en dier!

Als Management- & Organisatiedeskundige is Ing Eric Vergeer MBA verbonden aan ADRIBA, onderzoeks instituut en onderdeel van de faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Amsterdamse VU. Eric Vergeer weet hoe je het gedrag van je baas, medewerkers, collega’s en klanten effectief kunt beïnvloeden.

Bij een bewustwordingssessie geef ik u een concreet gevoel wat gedrag en gedragsverandering voor uw organisatie kan betekenen.