06 - 24 39 85 33 eric@train2coach.nl

Training

Train2coach verzorgt open trainingen Organizational Behavior Management voor de vrije universiteit in het zuiden van Nederland. Daarnaast verzorgt train2coach in company trainingen voor bedrijven die op grotere schaal met Organizational Behavior Management aan de slag willen gaan.

Certified OBM Practioner

 

Haal het beste uit mensen en verhoog uw prestaties!

OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties. We noem het ook wel gedragsmanagement.
Deze aanpak legt de focus op gedragsbeïnvloeding en sluit prima aan bij bestaande organisatieverbeteringsprogramma’s, zoals Lean, Six Sigma, ITIL, etc.
Ze is gestoeld op wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag.
Tevens wordt deze evidence based methodiek door diverse Fortune 500 bedrijven in de VS al jarenlang met succes toegepast.
Sinds enkele jaren vinden ook in Nederland succesvolle implementaties plaats door de Certified OBM Practitioners die door train2coach & ADRIBA zijn opgeleid. Grijp nu uw kans om ook uw waarde als gedragsbeïnvloeder te verhogen!

Doel van de opleiding
Het doel is om Opleiden tot gecertificeerd OBM professional op basisniveau, door middel van:

Kennismaking met de principes van gedragsanalyse en OBM om gedrag te beïnvloeden;
Het leren maken van analyses om oorzaken en gevolgen van huidig gedrag te achterhalen;
Het ontwerpen en uitvoeren van een Prestatieverbeterplan (PVP) in uw eigen werksituatie om aantoonbaar een prestatie te optimaliseren.